Siam Global House
 
 

ข่าวสารและกิจกรรม

19-01-2017 | โกลบอลเฮ้าส์ จัดโครงการ “ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากใจโกลบอลเฮ้าส์ มอบข้าวจากชาวนา ช่วยพี่น้องชาวใต้” เพื่อบริจาค น้ำดื่ม ข้าวสาร แก่พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด มหาชน (สำนัก...

19-01-2017 | โกลบอลเฮ้าส์ รวมใจมอบเงินบริจาค 5 แสนบาท กับโครงการ 1 บาทของท่าน ร่วมสร้างฝัน สร้างโอกาส

  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560    คุณอนวัช   &nb...

01-12-2016 | โกลบอลเฮ้าส์ร้อยเอ็ด ร่วมสนับสนุนเงินงบประมาณเพื่อก่อสร้างหอพระประจาสถานีตำรวจภูธรเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
       เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 บริษัทสย...